Progress Pembangunan

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Mari membangun masjid dan memakmurkannya, berdasar :

Al Qur’an Surat At Taubah (Surat ke 9 Ayat 18) :

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk

Al Qur’an Surat Ali Imron (Surat ke 3 Ayat 92) :

Kamu sama sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

Nabi SAW bersabda :

من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة

Siapa yang membangun masjid dengan mengharap rido ALLAH maka ALLAH akan membangunkan untuknya di sorga seperti masjid tersebut.
(HR.Imam Bukhori hadits ke 450, Imam Muslim hadits ke 533)

Nabi SAW bersabda :

من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة

Siapa yang membangun masjid karena ALLAH walaupun sebesar sarang burung (sekecil apapun) maka ALLAH akan membangun rumah di sorga untuknya.
(HR. Ibnu Hibban pada Shohihnya, Ibnu Abi Syaibah pada Mushonnaf, Al Bayhaqi pada Sunan Kubro dan At Thobroni pada Mu’jam Shogir)

Dari ‘Aisyah ra. beliau berkata :

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب و تنظف

Rosulullah SAW menyuruh untuk membangun masjid pada suatu kampung, dan harus dibuat baik dan dibersihkan.
(HR. Ibnu Hibban hadits ke 1634, Abu Daud hadits ke 445 dan Ibnu Majah hadits ke 759)

PROGRESS PEMBANGUNAN MASJID AL-HIDAYAH C_OPB

pemilihan lokasi yang akan di bangun masjid Al-Hidayah CPB-OPB Pemilihan lahan yang akan di bangun Masjid Al-Hidayah C-OPB

peletakan batu pertama masjid Al-HidayahPeletakan Batu Pertama Oleh Ulama’ & Panitia Pembanguna Masjid Al-Hidayah C-OPB

ngecor kolom masjid Al-hidayah c-opbKerjabakti Warga Perumahan  mengecor kolom Masjid Al-Hidayah C-OPB

tahap pembangunan tembok Masjid Al-Hidayah c-opb

Tahap pembangunan tembok Masjid AL-Hidayah C-OPB

Tahap Pembangunan Ruang Imam Masjid Al-Hidayah C-OPB

MOHON SABAR, UNTUK MENUNGGU UPDATE GAMBAR PEMBANGUNAN MASJID AL-HIDAYAH C-OPB INI.

UNTUK PARTISIPASI PEMBANGUNAN.

SILAHKAN Tranfer ke

m bca masjid alhidayah cpb

An. M. Fauzi, S.Ag.

Ac. 01831276281


Iklan