Tag Archives: maulid nabi

Antara Ucapan – Perbuatan

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Mengapa kalian mengajak orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kalian melupakan diri (akan kewajib-an)mu sendiri, padahal kalian membaca Al kitab? Maka tidaklah kalian berfikir?” (Al-Baqarah: 44).

Pertanyaan diatas dimaksudkan sebagai teguran yang keras dan kritikan pedas terhadap orang yang mengajak kebajikan akan tetapi dia sendiri lalai menjalankan tugas.Para Ulama’ berbeda pendapat tentang arti kata “Al birr” (kebajikan)dalam ayat ini di antaranya mempunyai arti: Baca lebih lanjut

Iklan

Nasihat Untuk Para Pemimpin

Definisi Nasihat
Nasihat secara etimologi berasal dari kata nashaha yang berarti khalasa yaitu murni. Adapun nasihat menurut Abu Amr bin Salah adalah menghendaki suatu kebaikan untuk orang lain dengan cara ikhlas baik berupa tindakan atau kehendak

Pentingnya Nasihat
Dalam pandangan Islam, nasihat adalah pilar agama yang sangat penting dan penyanggah kebenaran yang paling fundamental sehingga Rasulullah menegaskan dalam haditsnya: Baca lebih lanjut

Maulid Nabi, Refleksi Tauladan Nabi Muhammad SAW

Maulid Nabi tahun ini jatuh pada tanggal 15 Pebruari 2011. Namun kemeriahan dan berbagai rencana untuk memperingatinya sudah dapat dirasakan oleh seluruh umat muslim sejak sepekan sebelumnya. Demikian pula dengan warga Oma Citra Pesona Buduran yang ingin turut merasakan keindahan dari salah satu hari besar Islam, yaitu untuk memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Pengurus Ta’mir Masjid Al-Hidayah Perumahan Oma Citra Pesona Buduran menjadi pelaksana dari kegiatan yang ditujukan untuk merefleksi Maulid Nabi tahun ini. Baca lebih lanjut